Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Yerli üretime destek için Yatırım Kanunu ve ombudsmanlığı, Sanayi İcra Kurulu geliyor

Yatırımları ve küresel rekabeti artırmak amacıyla, sanayiye iki koldan destek geliyor. Yerli üretimi destek için “Yatırım Kanunu” hazırlanacak, ayrıca Sanayi İcra Kurulu oluşturulacak, yatırımcının hakkını koruyacak “ombudsmanlık” sistemi kurulacak.

Özel sektör yatırımlarına yönelik iki koldan düzenleme hazırlanıyor. Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine göre yatırımların daha rahat ve öngörülebilir bir ortamda yapılması için bir “Yatırım Kanunu” hazırlanacak. Bu kanun, temel olarak gerekli hukuki ve idari şartları yerine getirerek başlayan bir yatırımın, başka gerekçelerle durması ya da engellenmesinin önüne geçecek.

Yatırım ombudsmanlığı geliyor

Bir yandan da yerli üretimi desteklemek için Sanayi İcra Kurulu kurulacak. Hazırlanan düzenlemeler içinde “Yatırım ombudsmanlığı” da bulunuyor. Buna göre sadece yatırımlarla ilgili ihtilafları çözmekte tarafsız bir ombudsmanlık kurumu oluşturulacak. Yatırımcı ile idare arasındaki ihtilaflarda, yatırım başladıktan sonra yapılan idari düzenlemelerin yatırımcı aleyhine sonuçlar doğurduğu durumlarda ombudsmandan çözüm istenebilecek.

Türkiye’nin gelecek dönemde sanayi yatırımları ve küresel rekabetçiliğini artırmak için iki koldan düzenleme hazırlanıyor. Özel sektör yatırımlarının daha rahat ve öngörülebilir bir ortamda yapılması için bir ‘Yatırım Kanunu’ hazırlanacağı öğrenildi. Ayrıca, Sanayi İcra Kurulu ile yerli sanayi ürünlerinin daha fazla kullanımı sağlanacak. Dünya Gazetesi’nin edindiği bilgilere göre özel sektörün yatırımlarını hedef alacak Yatırım Kanunu, temel olarak gerekli hukuki ve idari şartları yerine getirerek başlayan bir yatırımın, başka gerekçelerle durması ya da engellenmesinin önüne geçecek. Bu kanun, çok sayıda merkezi ve yerel idareye dağılmış yatırımlara yönelik yetki ve uygulamaların yeknesaklığını düzenleyecek.

Kanun yatırımlarla ilgili genel ilke ve kuralları içerecek. Bu kanunla yatırımla ilgili çok sayıda kural ve ilke belirlendiği için, yürürlükteki mevzuatın bu kanuna uyumu yanında, daha sonra yapılacak kanun vb. diğer mevzuatın da bu kanuna uygun olması sağlanacak. Olası ihtilaflarda yatırımlar kanununu öncelikli çözüm aracı haline gelecek.

Kanun içeriğine yatırımcıları koruyan maddeler de eklenecek. Korunan unsur, gerekli mevzuatı yerine getirerek başlayan bir yatırımın, başka kanunlar ya da mevzuat gerekçe gösterilerek durdurulmasının engellenmesi şeklinde işleyecek. Kanunda hem merkezi hem de yerel idarelerin yatırımlara ilişkin görev ve sorumlulukları da sıralanacak.

Hazırlanan düzenlemeler içinde ‘yatırım ombudsmanlığı’ da bulunuyor. Buna göre sadece yatırımlarla ilgili ihtilafları çözmekte tarafsız bir ombudsmanlık kurumu oluşturulacak. Yatırımcı ile idare arasındaki ihtilaflarda, yatırım başladıktan sonra yapılan idari düzenlemelerin yatırımcı aleyhine sonuçlar doğurduğu durumlarda ombudsmandan çözüm istenebilecek. Ombudsmanın temel karar kriteri, yatırımcının kazanılmış haklarının korunması şeklinde belirlendi. Ombudsmanın karar verme süreleri belirlenerek hızlı çözüm sağlanmış olacak. Ombudsmanın yatırımcı aleyhine aldığı kararlarda yargı yolu açık olacak. Aynı şekilde idare aleyhine verilen kararlarda da yargı yolu açık olacak.

Yatırımlar Kanunu, yatırımcılara kamunun tek ofisten hizmet vermesinin hukuki altyapısını da hazırlayacak. Kanuna konulan yetkiyle, bütün yatırım öncesi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yapılması gereken işlemlerin kurulacak merkezlerde tek durak ofis şeklinde yapılmasına imkan sağlanacak. Her bir işlem için süre sınırları konulacak.