Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Sektörümüzde Leasing’in ABC’si

Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından seçilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi ve kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Finansal Kurumlar Birliği Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu Başkanı Hasan K. Bolat, Leasing ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. 

Hasan K. Bolat / Kurumlar Birliği Finansal Kiralama - Temsil Kurulu Başkanı

Finansal kiralamayı nasıl tanımlarsınız?

Finansal kiralama, yatırım finansmanında kullanılan önemli bir finansal araçtır.  Özü itibariyle orta ve uzun vadeli yatırım kredisidir. Banka kredisinden farkı, kredinin nakit olarak kullandırılmamasıdır.  Yatırımının finansmanını finansal kiralama ile finanse etmeye karar veren yatırımcı,  bir finansal kiralama şirketi ile finansal kiralama sözleşmesi imzalar. Bu sözleşmede, ilgili taşınır veya taşınmaz malın tanımı, kimden satın alınacağı, malın bedeli belirtilir. Bu detaylar kiracı ile satıcı arasında belirlenir ve finansal kiralama şirketine bildirilir. Sözleşme konusu taşınır veya taşınmaz malın alımı finansal kiralama şirketi tarafından yapılır ve kiracıya teslim edilir. Malın mülkiyeti finansal kiralama sözleşmesinin sonuna kadar finansal kiralama şirketinde kalır, buna karşılık kiracı sanki malın sahibiymiş gibi maldan her türlü fayda sağlama hakkına sahip olur. Sözleşme sonunda ise malın mülkiyeti bedelsiz olarak kiracıya devredilir. Kiracı sözleşme süresi içinde kira bedellerini öder.

Finansal kiralama neden tercih edilmeli? 

Yatırımcının finansal kiralamayı tercih etmesinin başlıca nedenleri:

1. Makinenin mülkiyeti finansal kiralama şirketine ait olacağı için tüm satın alma işlemleri leasing şirketi tarafından yapılır ve makine kapıya kiracının işyerine teslim edilir. Verilen hizmet özellikle yurtdışından yapılan alımlarda önem kazanmaktadır. İthalat işlemleri uzmanlık istediği için özellikle bu konuda uzman istihdam etmeyen KOBİ niteliğindeki işletmeler için verilen hizmet çok değerlidir. Üstelik leasing şirketleri verdikleri bu hizmet karşılığında bir bedel talep etmezler.

2. Sabit kiralı olarak düzenlenmiş bir finansal kiralama sözleşmesinin kira ödemeleri, ekonomide dalgalanma olsa bile değişmez, kiracı sözleşme süresi boyunca koşulların değişmeyeceğini bilir.

3. Metal işleme makinalarının finansal kiralamaya konu edilmesi durumunda KDV oranı %18’den %1’e inmektedir.  

4. Kredi tahsis süreci daha kısadır.

5. Kira ödemeleri TL veya yabancı para cinsinden olabilir.

Son dönemde çok sık rastladığımız satıp geri kiralama hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kiracı sahip olduğu bir binayı veya makine parkını finansal kiralama şirketine satar ve aynı anda geri kiralar.  Mülkiyet finansal kiralama şirketine geçer, ancak kiracı binayı veya makine parkını aynı şekilde kullanmaya devam eder.  Bu işlemin tüm aşamaları kurumlar vergisi ve KDV’den istisna tutulmuştur.  Tapu alım satım harcının toplam maliyeti ise %0,455 ile sınırlandırılmıştır. Şirketler satıp geri kiralama ile orta ve uzun vadeli işletme kredisi temin etmiş olurlar.  Bina ve makineler ekspertiz değeri dikkate alınarak leasing şirketine devredileceği için uzun yıllardır şirketin aktifinde tarihi maliyet ile yer alan varlıklar bilançoda güncel değere yükseltilmiş olurlar.  

Finansal kiralama metal işleme makinelerinin finansmanında ne oranda kullanılmaktadır?