Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Sanayide Dijitalleşme Stratejileri Çalıştayı Gerçekleşti

Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sanayide Dijitalleşme Stratejileri Çalıştayı” T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD), Siemens, Bosch, Festo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ironman Consulting, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ve Türk Havayolları’nın sponsorluğu ile 8-9 Haziran 2017 tarihlerinde üniversite kampüsünde gerçekleşti. Yeni sanayi devrimi “Endüstri 4.0” ana teması ile düzenlenen çalıştaya sanayi, eğitim ve kamu kurumlarının yönetici ve temsilcileri yoğun katılım gösterdi.

Çalıştayın amacı, özellikle KOBİ’lere yönelik olarak sanayide dijitalleşme stratejilerinin belirlenmesi olarak tanımlandı. Çalıştay’da Endüstri 4.0 ile gelen dijitalleşme sürecine nereden, nasıl başlanacağı, yapılması gerekenler ve izlenmesi gereken yollar, sanayide dijitalleşme sürecinde azami fayda için firmaların operasyonel yönetim süreçlerinde (imalat süreçleri ve makinalar ile birlikte üretimi destekleyen süreçler) yapmaları gereken iyileştirmeler, firmaların kullanması gereken yazılım ve donanımların yerel olarak geliştirilmesi/üretilmesi konusunda strateji, politika ve önlemler üzerinde duruldu. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak bütün fikir, politika ve strateji önerilerinden oluşturulacak bir konsolidasyon ile sanayide dijitalleşme temalarına katkıda bulunulması hedeflendi.

Açılış konuşmaları Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Öğretim Üyesi ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gündüz Ulusoy, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca tarafından gerçekleştirildi. Ulusoy açılış konuşmasında, iki gün süren çalıştay boyunca özellikle 2011 yılında Almanya’da Hannover Sanayi Fuarında ortaya konan Endüstri 4.0 olgusu ile sanayide dijitalleşme sürecinden azami fayda için firmaların operasyonel yönetim süreçlerinde yapmaları gereken iyileştirmelerin inceleneceğini söyledi. 

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay sunumlarına geçildi. İlk sunum Endüstri 4.0 ile Geleceği Şekillendirme konusu ile Bosch Türkiye IT Direktörü ve IoT&Endüstri 4.0 Koordinatörü Mustafa Ayhan tarafından yapıldı. Ayhan, Endüstri 4.0 olgusu ile üretim yapmak için kullanılması gereken teknolojiler ve gelişmekte olan ülkelerin bu konudaki stratejileri hakkında bilgiler verdi. Özellikle hızla büyüyen Hindistan’ın bu konuda bir yol haritası hazırladığını, Türkiye’nin de geç kalmadan çalışmaya başlaması gerektiğini belirtti.

Oturumun ikinci sunumu Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Budak tarafından Akıllı İmalat ve Süreç İkizleri konusu ile gerçekleştirildi. Budak, imalat süreçlerinin sanal ikizleri üzerinden gerçekleştirilecek olan simülasyonu ile yüzde 50’ye varan verimlilik artışı yaşanabileceği üzerinde durdu.

ATS-Global Türkiye Genel Müdürü Yalın Sevgör, Sanayide Dijitalleşmeye Giden Yolda Üretim Yönetimi Sistemleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Sevgör, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer dünya ülkeleri ile Türkiye’yi kıyasladıklarında üretimi daha verimli hale getirecek olan Üretim Planlama Sistemi Yazılımları (MES) ve Üretim Operasyon Yönetimi Yazılımlarının (MOM) kullanım oranında oldukça geride kalındığını belirtti.

Lostar Bilgi Güvenlik’in CEO’su Murat Lostar Endüstri 4.0 Bilgi Güvenliği Mevcut Durum, Problem ve İhtiyaçlar ile ilgili sunum yaptı. Lostar, dijital dönüşümle birlikte sanayi sektöründe yer alan kontrol sistemlerini hedefleyen siber saldırılarda büyük bir artış olduğunu söyledi.

Şu anda sanayinin dijitalleşmesi denilen süreci, bilgi teknolojilerinin de kendi içinde farklı şekillerde geçmişte yaşadığını belirten Lostar, Haziran 2010’da fark edilen siber silah Stuxnet’i hatırlattı. Devamına, dış dünyaya kapalı sistemlerin de güvenlik zafiyetleri nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtti. İran’ın uranyum zenginleştirme santrifüjlerini hedef alan Stuxnet, sistemlere girip, santrifüjler normal olarak çalışıyor mesajı verirken, tüm kontrol sistemlerinde arka tarafta santrifüjlerin olması gerekenden çok daha hızlı çalıştırıp, İran’ın nükleer çalışmalarının yavaşlamasına sebep olmuştu. Virüsün, tesiste çalışan mühendislerin arabalarını park ettiği otoparklarda yere bırakılan USB disklerin mühendisler tarafından bulunup,  bilgisayarlarına takılması yoluyla bulaştığını söyleyen Lostar’a göre Stuxnet olayı Endüstri 4.0’dan çok önce gerçekleşmiş olsa da aslında ilk Endüstri 4.0 siber saldırısıdır.

2015 ve 2016 yıllarında yaşanan Ukrayna elektrik kesintilerini de endüstriyel kontrol sistemlerine yapılan büyük çaplı siber saldırı örneklerinden biri olarak gösteren Lostar, bu siber saldırıların, endüstriyel kontrol sistemlerinin ve dış dünyaya kapalı sistemlerin de hedef olabileceğini göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Hollanda’da yapılan bir araştırmayı referans gösteren Lostar,  bir üretim şirketinin ortalama siber olaylardan uğrayacağı zararın yıllık yaklaşık yarım milyon dolara ulaştığını aktardı. Bu kaybı azaltmak için endüstrinin “problemler nereden kaynaklanıyor?” sorunsalı üzerine düşünmesi gerektiğini belirtti. Doğrulanmamış protokoller, desteği kesilmiş ve yaması ortadan kalkan donanım kullanımı, zayıf kullanıcı kimlik doğrulama sistemleri, zayıf dosya bütünlüğü denetimleri, zafiyetli işletim sistemleri ve kayıt dışı üçüncü parti bileşenleri temel sorunların başında geliyor.

Lostar, Endüstri 4.0’ın güvenliği için temel olarak;

•  Siber saldırı karşısında ne yapılacağı

•  Güvende miyiz? Sorusunun karşılığı olarak zayıf noktaların tespit edilip engellenmesi

•  İş ortaklarının, tedarikçilerin güvenlik sistemine dahil edilmesi

•  En zayıf halkanın (yönetici ve çalışan) eğitilmesi

•  Endüstri 4.0 risklerinin izlenip yönetilmesi

•  Güvenli bakım, onarım, destek süreçleri

•  Güvenlik 4.0 bakış açısı oluşturulması

•  Security-by-Design adı verilen güvenlik sistemlerinin kuruluşa özel düzenlenmesi

konularında çalışılması gerektiğini belirtti.

Siemens Enerji Yönetim Sistemleri Tedarik Zinciri Yönetimi Yöneticisi Ece Özenç, Dijitalizasyon ile Gelen Kültür Değişimi – Tedarik Zinciri Yönetiminin (TZY) Yarını, Sanayi İşletmelerinde Endüstri 4.0 Uygulamaları sunumunu gerçekleştirdi. Endüstri 4.0 ile TZY’de maliyet açısından yarışabilirliğin büyük önem kazandığını belirtti. Sunumun ardından, Siemens’in desteği ile Endüstri 4.0 dönüşümünün başlatıldığı Berdan Civata’nın Genel Müdürü Zeynep Şemsi Aysalar yaşadıkları dönüşüm süreci ile ilgili bilgiler verdi. Sürecin hem yorucu hem de ilk bakıldığında oldukça maliyetli olduğunu belirten Aysalar, planlama ve veri takibinin oldukça kolaylaştığını, lojistik ve fire maliyetlerinin azalmaya başladığını belirtti.

Arçelik Üretim Teknolojileri ve Endüstri 4.0 Yöneticisi Ömer Faruk Özer, fabrikalarının Endüstri 4.0 uygulamalarına geçişi için McKinsey Company, GE, Fraunhofer Enstitüsü, Siemens, Boston Consulting gibi danışman ve tedarikçilerle birlikte çalıştıklarını belirtti. Arçelik’in Romanya’da kuracağı ikinci fabrikanın tamamen Endüstri 4.0 teknolojileri (no light, no touch, no man) ile oluşturulmakta olduğunu, bu fabrikanın çalışmaya başlamasının ardından Türkiye ve çeşitli ülkelerde kurulu bulunan 18 fabrikanın da geçişini sağlayacaklarını belirtti.

İlk günün sonunda katılımcılar ve konuşmacılar için sosyal etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Psikolog Kutay Ürkmen tarafından Gülümsemenin Büyüsü temasıyla bir konuşma gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci gününde, Festo Müşteri Çözümleri Müdürü Fikret Kemal Akyüz Endüstri 4.0 ve Eğitim, Maxion Jantaş Genel Müdürü Hakan Ünlü Endüstri 4.0’a Nasıl Başladıkları, IBM’den Müşteri Merkezi Yöneticisi Ebru Aktan ve Rational Ürün Müdürü Cem Kılınç Dijital Dönüşümün Organizasyonlara ve Becerilere Etkisi konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

Çalıştayın her iki gününde de sunumların ardından konuşmacı ve katılımcılar ile yuvarlak masa çalışmaları yapıldı ve Endüstri 4.0 olgusunu kullanarak üretimi verimli hale getirmek için fikirler ortaya kondu.