Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Sanayi üretiminin önünü açmak için Gümrük Vergisi indirimi şart

Takım tezgahları sektörü, devlet destekli yatırımlarda Gümrük Vergisi indiriminin kaldırılmasının ihracatı olumsuz etkilemesinden endişeli. 

Fatih Varlık - TİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Devlet destekli yatırımlarda uygulanan Gümrük Vergisi indirimini kaldıran “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar,” takım tezgahlarının kullanıcısı ve yatırımcısı olan sektörlerde tepkiyle karşılandı. Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, Karar’ın uygulanması halinde; takım tezgahı kullanarak üretim yapan ve Türkiye’nin ihracatına yılda ortalama 60 milyar dolar katkı sağlayan otomotiv ve yan sanayisi, beyaz eşya, savunma, havacılık, medikal, kalıpçılık gibi sektörlerin üretim maliyetlerinde yüzde 10 ila 20 oranında artış yaşanacağını açıkladı. Ülkemizde üretimi hiç olmayan yatay işleme merkezi, tornalama merkezi ve ülkemizdeki üretimi hem adet hem de ana sanayinin ihtiyacı olan nitelikleri karşılamaktan çok uzak olan dik işleme merkezi, taşlama tezgahı ve takım bileme tezgahının bu karardan hariç tutulması gerektiğini belirten Varlık, bu makine türlerinde üretim kapasitemizin hiç olmaması ya da çok sınırlı olması nedeniyle bu makineleri özellikle Almanya, İtalya, Güney Kore, Japonya ve Tayvan’dan teminine devam edilmek zorunda olunduğunu söyledi. Varlık, yerli üreticiyi korumak ve özellikle kalite algısı düşük olan Çin, vb. ülkelerden ithalatı azaltmak amacıyla alınan Karar’ın etkisiz kalacağını ve imalat sanayinin yatırım maliyetlerinin artmasına sebep olacağını belirtti. 

Üretiminin, ihtiyacı karşılayacak seviyeye ulaşmasına kadar dışarıdan teminine devam edilmek zorunda… 

29 Haziran’da Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın ekinde yer alan listede, takım tezgahları sektörü özelinde otomotiv, beyaz eşya, savunma, havacılık, medikal, kalıpçılık gibi sektörlerde kullanılan, birçok “yatırım malı” bulunuyor. Karar ile birlikte Gümrük Vergisi kapsamından çıkartılan makine ve teçhizat alımlarında sanayicilerin yerli üretim mallara yönelmesi ve böylece ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kararın genel anlamda yerinde bir karar olduğu; fakat yatay işleme merkezi, tornalama merkezi gibi tamamen ithal edilen ve ülkemizdeki üretim adetleri ihtiyacımızı karşılamaktan çok uzak olan dik işleme merkezi, taşlama tezgahı ve takım bileme tezgahlarının bu karardan harici tutulması gerektiğini belirten Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, teşvik kapsamından çıkartılan makine ve teçhizatların Türkiye’deki üretiminin ana sanayinin ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşmasına kadar dışarıdan teminine devam edilmek zorunda olduğunu söyledi. Varlık, kararın ana sebeplerinden biri olan ve kalite algısı düşük olan Çin, vb. ülkelerden son 20 yılda yapılan ithalatın toplam ithalat içerisindeki payın sadece yüzde 4,8 olduğunu, sektörün dünyadaki hakimi olan Almanya, İtalya, Güney Kore, Japonya ve Tayvan’ın payının ise yüzde 83,2 olduğunu belirtti.