Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Naviman ‘’Akıllı Üretim’’ yönetimi sistemi Unitec Makina güvencesiyle Türkiye’de

Endüstri 4.0 ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti anlayışı makinelerden ve üretim süreçlerinden anlık veri toplamayı ve bu veriyi doğru bir şekilde analiz edip kullanmayı esas almaktadır. Buradaki amaç üretimde ve işgücünde verimliliği artırmaktır.

Naviman ‘’Akıllı Üretim’’ yönetimi sistemi, üretim ekipmanının ve üretim personelinin gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesini ve referans verilerine erişimi sağlayan bir donanım - yazılım paketidir.

        

Naviman üretim yönetim sistemi hem makine operasyonu hem de yönetimsel problem kararına göre tasarlanmış Üretim Yürütme Sistemleri’nin (MES) fonksiyonları hakkında teknik bilgilerin telemetrik olarak toplanması için tasarlanmış uzaktan kontrol ve gözleme sistemlerine (SCADA) özgü fonksiyonlarla öne çıkıyor. SCADA terimi “Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir. Türkçeye “Danışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemi” veya “Uzaktan Kontrol ve Gözleme Sistemi” olarak çevrilebilir. Kısaca bilgisayarlardan, haberleşme aletlerinden, algılayıcılardan veya diğer aygıtlardan oluşturulmuş denetlenebilen ve kontrol edilen bir sistemin genel adıdır. En genel olarak Enerji SCADA’sı (elektrik-su-doğalgaz) ve Proses SCADA’sı (fabrika-tesis otomasyonu) olarak ikiye ayrılır. Naviman ürün yönetimi sistemi Fanuc, Heidenhain, Siemens ve Mitsubishi Electric kontrol ünitelerinde kullanılabilmektedir.

Sistemin imalat makinelerinin kullanımıyla ilgili sürekli izleme, üretimde çalışan personelin sürekli izlenmesi, planlanan görevlere göre üretim personeli tarafından düzenleyici çalışmaların sürekli yönlendirilmesi desteği, imalat makinelerinin bakımlarında sürekli yönlendirme desteği, üretim işlerinin yürütülmesi esnasında ekipman ve personel kaynaklarının etkinliği hakkında online analiz, kaynak kayıplarının elimine edilmesi için iş vakaları gibi özellikleri bulunmaktadır.