Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

MYK’nın hedefi: İşgücü verimliliğini artırıp ekonomiye katkı sağlamak

Sanayide nitelikli insan kaynağı, tüm sektörlerde olduğundan daha ciddi bir öneme sahip. Bilhassa takım tezgahları ve makine sektörünün çıktıları, tükettiğimiz; bir parçası olduğumuz her şeye dokunuyor. İnsan kaynağının niteliğini ölçümleyip belgelendiren Mesleki Yeterlilik Kurumu, belgelendirme zorunluluğuna ilişkin güncel durumu TT Magazin’le paylaştı. Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, belgelendirme zorunluluğuna ilişkin merak edilenleri yanıtladı. 

Mehmet Ordukaya  - MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı

Nitelikli insan kaynağının ülke ekonomisi üzerindeki belirleyiciliğine ilişkin neler paylaşabilirsiniz? 

Uluslararası arenada güçlü bir ülke olmanın en önemli unsurlarından biri istikrarlı gelişme gösteren güçlü bir ekonomiye sahip olmaktır. Ekonomide başarı ise nitelikli insan kaynağıyla sağlanmaktadır. Nitelikli insan kaynağının yetişmesinde ilgili kurum ve kuruluşların birbiriyle uyumlu mesleki eğitim ve istihdam politikaları uygulamaları, eğitimin iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi ve eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

Ülkemizde nitelikli insan kaynağının oluşmasında önemli görevler üstlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 2006 yılında 5544 sayılı Kanun ile ulusal yeterlilik sistemini oluşturmak ve işletmek üzere kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda MYK; nitelikli insan kaynağının yetişmesinde eğitime girdi sağlayan ulusal meslek standartlarının (UMS) ve ulusal yeterliliklerin (UY) hazırlanması ile bu meslek standartları ve yeterlilikleri temel alan, kalite güvencesi sağlanmış ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sisteminin kurulması ve işletilmesi ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin geliştirilmesine yönelik görevleri yerine getirmektedir.

MYK tarafından yürütülen faaliyetlerle meslekleri icra eden kişilerin niteliklerinin doğru tanımlanması, bu niteliklere sahip kişilerin istihdam edilmesi ile iş süreçlerinin etkin ve etkili şekilde yürütülerek israfın önüne geçilmesi ve bu sayede işgücü verimliliğinin artarak ülke ekonomisine önemli katkılar sunulması hedeflenmektedir. 

Bilindiği üzere, 143 meslek için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunuyor. Belge zorunluluğu getirilme süreci nasıl oluştu? Belge zorunluluğu getirilen bu meslekler hangi sektörlerde yer alıyor?

Malumunuz olduğu üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşmıştır. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapmıştır.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; ‘‘Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanuna göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmayacaktır.’’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğlerle ile birlikte 10 (Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri; Elektrik ve Elektronik; Enerji; İnşaat; Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik; Makine; Metal; Otomotiv; Tekstil, Hazır Giyim, Deri; Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme) sektörde toplam 143 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamında 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Fonu Kanunu Ek 3’üncü maddesinde belirtilen hükümler gereğince sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılandı. 

Bu düzenlemeler ile üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, nitelikli işgücünün belgelendirilmesi ve iş kazalarının asgariye indirilmesi hedeflenmiş, işverene ve çalışana mali yük getirilmemiştir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ile ilgili farkındalık oluşturma aşamasında MYK’nın belgelendirme kuruluşlarından beklentileri nelerdir? 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ile ilgili olarak farkındalığın artırılması ve Mesleki Yeterlilik Belgesinin yaygınlaştırılmasına amacıyla MYK’nın belgelendirme kuruluşlarından beklentisi kuruluşların tanıtım faaliyetleri düzenlemesidir. Ancak bu tanıtım faaliyetlerinin başta tüm dünyada olmak üzere ülkemizde de baş gösteren COVID-19 Yeni Tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere aykırı olmaması gerekmektedir. Bu kapsamda ilgili faaliyetlerin yazılı ve görsel basın yolu ile sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir. 

Farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında MYK bugüne kadar neler yaptı? Önümüzdeki dönem için neler yapmayı planlıyor? 

MYK olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğunun tanıtımı amacıyla 60 ilde bilgilendirme ve tanıtım toplantıları düzenlenmiş, kamu spotu yayınları hazırlanmış ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu anlatan el ilanları tasarlanıp çalışan ve işverenlere ulaştırılmıştır. Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı adı altında kapsamlı ve geniş katılımlı toplamda üç defa organizasyonlar düzenlenmiştir. Daire Başkanlığımızca gerçekleştirilen faaliyetler anlık olarak sosyal medya üzerinden de kamuoyuna duyurulmaktadır. Daire Başkanlığımız personelinin hazırladığı 37 makalenin hakemli veya ulusal dergi ve yayın organlarında yayımlanması sağlanarak Mesleki Yeterlilik Sistemine ilişkin farkındalığın artırılması sağlanmıştır. İlave olarak faaliyet alanlarımızla ilgili düzenlenen fuar, çalıştay, seminer, vb. etkinliklere katılım sağlanmaktadır. 

Tanıtım faaliyetlerimizi COVID-19 Yeni Tip Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun olarak gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 1 Eylül 2020 tarihinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarımız ile telekonferans bağlantısı ile 2020 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Önümüzdeki dönemde de sosyal medya alanında daha çok etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz.

Zorunluluk gerektiren mesleklerle ilgili istatistiksel verileri paylaşabilir misiniz? Bugüne kadar kaç kişi için belgelendirme yapıldı?

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamında belge zorunluluğu getirilen 143 meslekte düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sayısı 1 milyonu aşmıştır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklerde başarılı olarak belge almaya hak kazanan 850 bin kişinin sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmış olup 750 Milyon TL’ye yakın sınav ve belge ücreti ödenmiştir.