Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Makinaların Bakımsızlığı, Yapılan Yatırıma Haksızlıktır!

Makine arızaları büyük oranda bakımsızlıktan kaynaklanıyor. Halbuki küresel pazarda varlığını korumak ve rekabet gücünü artırmak isteyen imalatçıların, plansız duruşlara; dolayısıyla zaman, para ve kalite kaybına tahammülleri yok. İhsan Koçak A.Ş.’nin temsilciliğini üstlendiği markası OKK Corporation adına Avrupa Servis Müdürü YukIo Yamada, Türkiye’nin planlı bakım kültürüne yönelik gözlemlerini paylaştı. 

Planlı bakım uygulamasının sektörümüz için zorunluluğu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İmalatını sağlamış olduğumuz makinalarımızın düzenli ve planlı bakıma duydukları ihtiyaç göz ardı edilirse, yapılan yatırımlara karşı haksızlık edilmiş olur. Özellikle Türkiye gibi gelişimini tamamlamak için süreye; ekonomik bağımsızlığa ulaşmak için ürünü düşük maliyetli ve daha katma değerli üretilmesine muhtaç olunan ülkelerde makinenin efektif ve ileri seviyede kullanılması çok önemli. Türkiye pazarı, genelde makine arızasından sonra distribütör firma ile iletişime geçen bir yapıya sahip. Bu bağlamda bakım algısının değişmesi için distribütör firmalara çok büyük görev düşüyor. Firmaların satış işlemini gerçekleştikten sonra müşterisine; tıpkı otomobilde olduğu gibi bakım evraklarını vermesi ve kendisine belirtilen tarih ve saatte yetkili servis mühendislerine makinelerini boş şekilde teslim etmesi gerektiği bilincini kazandırması gerekiyor. 

Türk insanı Avrupa fiyatı 25.000 Euro olan bir araca verdiği önemin yarısını 200.000 Euro olan makineye verse, bugün böyle bir demeç verilmemiş olacaktı. Yukio Yamada

Makinelerde arızalanma oranının yüzde 70’i bakımsızlıktan kaynaklanıyor,

Evet, bizim görüşümüzde aynı yönde. Belki de bu oran daha fazladır. Özellikle kızak, kablo, fan ve soğutma sistemleri gibi hareketli parçaların mutlaka düzenli bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Planlı bakım konusunda nasıl bir fizibilite yapıyorsunuz? Sizin firma olarak bu konudaki gözlemleriniz neler?

Makinanın sistemimizde kaydı bulunmuyorsa bakım karnesini, kullanıcı firmadan talep ediyoruz. Yoksa veya bilinmiyorsa, gerekli kontrollerimizi yaparak gerekli gördüğümüz parça listesini çıkartıyoruz. Öncelikle müşterimizin nasıl bir bakım istediğini anlamaya çalışıyoruz. Müşteri kapsamlı veya geçici bir kontrol isteyebilir. Onun talebine göre iş planımızı yapıyoruz. 

Genellikle OEM gibi yüksek adetlerde ve özel üretim gerçekleştiren müşterilerimiz, makinelerine kapsamlı bir bakım yaptırıyorlar. Bu bakımların sıklığı az ama iş süresi daha uzundur. Diğer taraftan çeşitlerin çok fazla olduğu ama adetlerin daha az olduğu imalatlara çalışan müşterilerimiz daha kısa süreli ve sık bakımlar yaptırmaktadır. 

Doğru planlı bakım nasıl gerçekleşir? 

Doğru ve planlı bakım operatör, firma sahibi ve servis mühendislerinin bütün bir uyumuyla gerçekleştirilir. Doğru bilgi akışı ile üretici ve kullanıcının belirleyeceği kurallarla, temel prensip: Makinenin hassas, düzenli ve sabit çalışmasını sağlamaktır.

Planlı bakım yaptırmak, firmalara ne gibi avantajlar sağlar?

Planlı bakım yaptırmak plansız duruşların ve üretim planlarının sekteye uğramasının önüne geçer. İleride oluşabilecek kombine arızaların da önüne geçmekte ve oluşabilecek masrafları minimuma indirmektedir.

Firma olarak ne kadar süredir planlı bakım yapıyor ve yaptırıyorsunuz?

Firmamız bünyesinde üretilmiş her makinamıza bir bakım dosyası açıyor ve düzenli takip ediyoruz. ERP programımız sayesinde bakım zamanı gelmiş her makinamıza gerek son kullanıcı ile direk gerekse distribütör kanalı ile bilgilendirme yaparak operatörlerimizi bilgilendiriyor ve iş planımıza alıyoruz. İhsan Koçak, ailemiz arasında “bunu uygulayan en iyi firma” diyebiliriz.

Planlı bakımın imalat sürecine etkilerinden söz edebilir misiniz?

Daha önce de belirttiğimiz gibi planlı bakımlar plansız duruşların önüne geçmekte ve imalat sürecini takip edilebilir hale getirmektedir. Bu şekilde takip edilen sistemlerde makinaların efektif kullanılması ve maliyetleri daha iyi hesaplanmasının önü açılmaktadır.  

Planlı bakımın önemine dikkat çekmek için firmalara neler önerirsiniz? 

Küresel ekonomide müşteri kazanımları çok zor ve emek isteyen bir süreç... Firmaların, aldıkları siparişleri zamanında ve istenilen toleranslarda teslim etmeleri çok önemli... Bakım gibi süreçlerin kolay takip edildiği işlemlerin ertelenmesi veya yapılmaması zorlu süreçlerden geçerek kazanılan müşterilerin kaybına neden olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Fotoğraflar