Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Küresel Cazibe Endeksi tanıtımı TİM’de gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İtalya Büyükelçiliği ve İtalyan Ticaret Ajansı (ITA) ile birlikte İtalya’nın lider düşünce kuruluşu European House Ambrosetti’nin hazırladığı Küresel Cazibe Endeksi’nin tanıtımını 20 Haziran 2017 tarihinde TİM Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Etkinliğe Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (TİAD) temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Samet Burçin Aydoğmuş katılım sağladı. 

Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi ve Küresel İnovasyon Endeksi gibi endekslerin eksik noktalarını tamamlamayı ve daha objektif bir metodolojiyi hedefleyen endekste Türkiye dünyada 144 ülke arasında 45. sırada yer aldı.  

Etkinliğin açılış konuşmalarını İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Luigi Mattiolo ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu gerçekleştirdi. 

Mattiolo, Türkiye ve İtalya arasındaki ticaret hacmi, ülkelerin jeopolitik konumları açısından ulaşım sağlanabilecek pazarların büyüklüğü, İtalya Hükümeti tarafından European House Ambrosetti’ye hazırlatılan Küresel Cazibe Endeksi hakkında bilgiler verdi. İtalya’nın yabancı yatırımcıları ülkeye çekebilmek için iş piyasası, yargı, vergi sistemi, bankacılık sisteminin dijitalleştirilmesi, yabancı yatırımcılara sağlanan haklar ile ilgili 2013 yılından bu yana gerçekleştirdikleri reformlar hakkında bilgi verdi.

Çıkrıkçıoğlu, Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu’nda açıklanan Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde 69’uncu olduğunu, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi sonuçlarına göre de 65’inci sırada yer aldığını belirtti. Ancak, daha objektif bir metodoloji kapsamında yapılan Küresel Cazibe Endeksi ile ülkelerimizin daha güvenilir kriterlerle değerlendirildiğinin de görüldüğünü sözlerine ekledi. Bunların ardından, Türkiye ve İtalya arasında gerçekleşen ticaret hacmi hakkında sayısal ve sektörel verileri paylaştı. 2016 yılında Türkiye’nin İtalya’ya olan ihracatının yüzde 10 oranında artarak 10,2 milyar Amerikan Dolarına ulaştığını, Türkiye’nin ithalatında İtalya’nın yüzde 5’lik bir paya sahip olduğunu belirtti. İki ülke arasındaki ticarette otomotiv, tekstil, hazır giyim sektörlerinin önde olduğunu, işbirliğindeki gücün daha da artması için Ar-Ge ve inovasyon alanında çalışmaların artması gerektiğini söyledi.

İtalya’nın lider düşünce kuruluşu European House Ambrosetti, Senaryo ve İstihbarat Birim Başkanı Lorenzo Tavazzi hazırladıkları Küresel Cazibe Endeksi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Hazırladıkları Küresel Cazibe Endeksi ile Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi ve Küresel İnovasyon Endeksi gibi endekslerin eksik noktalarını tamamlamayı ve daha objektif bir metodolojiyi hedeflediklerini belirtti. Küresel markalar ABB, Toyota ve Unilever’in iş birliğiyle 80 ülkede 650 kritere göre hazırlanan rapora göre, yatırım yapılabilirlikte Türkiye 22’nci sırada yer alırken İtalya 19’uncu sırada yer aldı. 2016 yılı için dünyada 144 ülke için yapılan Küresel Cazibe Endeksinde ise Türkiye 46,1 puan ile 45’inci, İtalya 73 puanla 17’nci sırada yerini aldı.

İtalya Dış İşleri Bakanlığı, Yurtdışı Doğrudan Yatırımlar Genel Müdürlüğü Direktörü Francesco Varriale İtalya’nın rekabet avantajları ile ilgili bilgiler verdi. Varriale, İtalya ve Türkiye’nin yatırım çekme açısından benzer potansiyellere sahip olduğunu, ancak özellikle KOBİ niteliğindeki firmalarının uluslararası pazara açılacak nitelikte olmadığını, bu sebeple yatırım çekme zorunluluklarının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurguladı. Bu sebeple İtalya’ya yabancı yatırımcı çekmek için iş yapma şekli ve işgücü piyasası, hukuk, vergi sistemi, Endüstri 4.0’a geçiş teşvikleri, vize kolaylaştırma uygulamaları, bankacılık sistemi, yeni yönetim sistemi olmak üzere 7 ana başlık altında 2013 yılından bu yana reformlar yapıldığını belirtti. Özellikle vergi sisteminde yaptıkları reformlarla yatırımcıların bugün de bundan 5 sene sonra da ödeyecekleri vergi oranının belirlendiğini (yüzde 24), Endüstri 4.0’a geçiş yolunda yüksek teknoloji makina yatırımlarına yüzde 250 oranında hiper amortisman uygulaması, yeni sermaye malı yatırımında yüzde 140 süper amortisman uygulaması yapıldığını belirtti. Vize sisteminde yaptıkları reformlarla yatırım yapacak kişi ve firmalar için 72 saatte vize çıkartılabildiğini de sözlerine ekledi.

T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Murat Alıcı Türkiye’nin rekabet avantajları ile ilgili bilgiler verdi. Alıcı, Türkiye’nin rekabet gücünü geliştirmek için rakip ülke hedef seçimi yerine var olan sistemin verimliliğini artırma amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Rekabet gücünün gelişimi için benzer bir modele sahip olması nedeniyle İrlanda’nın model olarak baz alındığını dile getirdi. Yabancı yatırımcı çekmek için 2003 yılından bu yana birçok alanda reform gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların Türk firmalar ile aynı şartlarda çalışmaya başlayabildiklerini ifade etti.

Türkiye’nin rekabet gücünün ana kriterlerinin jeostratejik konum, ekonomik büyüme durumu, pazara kolay ulaşım ve büyüklük, işgücü kapasitesi, gümrük birliği anlaşması ve ülkeler ile yapılan serbest ticaret anlaşmaları olduğunu belirtti. Türkiye’den 4 saatlik uçuş mesafesindeki ülkelerle yapılacak çalışmayla dünyanın; kapital gücünün üçte birine, nüfusun dörtte birine, ticaret hacminin yarısına ulaşılabilmekte olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüzde 50’sinin Avrupa Birliği ülkeleri ile olduğunu belirten Alıcı, son yıllarda alınan yabancı yatırımda özellikle Asya ülkeleri tarafında yükseldiğinin altını çizdi.

Etkinliğin ikinci kısmında “Türkiye ve İtalya’ya Yapılan Yabancı Yatırımlar: Başarı Hikayeleri” konulu panel gerçekleştirildi. ICE İstanbul Ofisi Direktörü Aniello Musella’nın moderatörlüğünü yaptığı panelde, T.C. Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Daire Başkanı Halil İbrahim Şener, ICE Yabancı Yatırım Tanıtım Masası Direktörü Alper Mat, Ferrero Türkiye Baş Danışmanı Carlo Marsili, Kastamonu Entegre Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Hüseyin Güler konuşmacı olarak yer aldı.