Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Kritik işletme süresine yön veren sistem: Kurum İçi Otomasyon

Sektörümüzde üretime yönelik bilgi teknolojileri ve kurum içi bilgi otomasyon sistemlerinin, Endüstriyel Makine ve Yatırım Malları Sektörü için gerekliliğini, bu alanda faaliyet gösteren firmalara sorduk.  

 

“Ürün yaşam döngüsünün takibi sağlanıyor”

Neylan Muhsinoğlu / BMTECH Yönetici Ortağı

Kurumunuzu tanıtabilir misiniz? Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? 

BMTECH, 1982 yılından bu yana, enformasyon sistemleri alanında, danışmanlık, yazılım geliştirme ve destekleme hizmetleri sunan B&M Şirketler grubunun Microsoft Dynamics CRM platformunda web tabanlı sektörel çözümler üzerine uzmanlaşmış Teknopark Şirketidir. 

ERP sistemleri ile başlayarak zaman içinde Enformasyon Teknolojilerinin tüm alanlarında çözümler geliştiren B&M bünyesinde Microsoft Dynamics CRM ve Microsoft.Net; platform odaklı çalışan grup, yurtiçi ve özellikle ABD, Kanada, Almanya, İrlanda, Portekiz gibi yurtdışı ülkelerde oluşan müşteri ve proje portföyü nedeniyle 2010 yılında BMTECH adı altında ayrı bir şirket olarak konumlandırılmıştır. 

BMTECH, kuruluşundan bu yana, geçmişten gelen sektörel uzmanlık alanlarını ve çalıştığı sektörlerin önde gelen kuruluşlarına hizmet vermekten kaynaklanan bilgi ve deneyim birikimini sürekli geliştirmiş ve Proje Esaslı Satış, Satış Sonrası Servis, Bayi ve Bölge Teşkilatlarının Desteklenmesi alanlarında, Microsoft tarafından başarı öyküsü olarak duyurulan katma değerli sistemler gerçekleştirmiştir. 

BMTECH’in üretime yönelik bilgi teknolojileri ve kurum içi bilgi otomasyon sistemlerinin makine sektörüne sağladığı kazanımlardan bahsedebilir misiniz?

BMTECH’in ERP bilgi ve deneyim birikiminden de yararlanarak Endüstriyel Makine ve Yatırım Malları Sektörü için geliştirdiği, seri numarası bazında ürün takibi üzerine kurulu, Satış ve Servis Sistemi, üretici yada ithalatçı kuruluşların asli faaliyetlerine ilişkin fonksiyonlarını içeren, sektör beklentilerini karşılayan bir sistemdir.

•  Üretim ya da yurtdışından yola çıkıştan başlayarak seri numaralı cihazın geçirdiği, sevkiyat, teklif, sipariş, montaj, devreye alma, gibi tüm evreleri destekleyen,  

•  Garanti dönemi, bakım sözleşmeleri, yedek parça ve aksesuar değişimleri, periyodik bakım planlamaları gibi cihazın kullanım dönemi aksiyonlarını takip eden, 

•  Kiralama, teşhir, numune / deneme ve ikinci el satış gibi satış dışı önemli hareketleri yöneten,  

•  Microsoft Dynamics CRM’in ilişki bazlı çok boyutlu sorgulama ve raporlama olanaklarından yararlanan, yönetimin önem verdiği performans göstergelerinin “grafik tablolar” halinde sunulabildiği, iş akışı ile onay mekanizmasına sahip, istisna ve uyarı raporlarının hazırlanabildiği,

•  Standart masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ve tüm mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen, 

•  Logo, Navision, SAP ve benzeri endüstri standardı ERP sistemleri ile iki yönlü bilgi entegrasyonu olan ileri teknoloji ürünü bir sistemdir. 

Kurum içi otomasyon sistemleri, CRM niçin kullanılmalıdır? Sizin firma olarak CRM uygulaması yapan şirketlerden farklarınız nelerdir?

Günümüzde artan rekabet ve kısalan karar zamanları yöneticilerin kritik işletme süreçleri olan satış – servis faaliyetlerine ilişkin bilgilere süratle ulaşmalarını, onay süreçlerini her noktadan, her an ve çeşitli cihazlarla erişerek kontrol edebilmelerini, rutin dışına çıkan çalışmalar soruna dönüşmeden yöneticilerin uyarılmalarını ve hepsinden önemlisi müşterilerden gelen istek ve şikayetlere anında konuya hakim ve bilgili olarak cevap vermelerini gerektirmektedir.  

Geliştirmiş olduğumuz sistem, öncelikle satış – servis sürecinin detaylı planlanmasını, aktivitelerin kayda alınmasını, yöneticilerin de bunlara çok süratli ve detaya inerek ulaşmalarını sağlamaktadır.  Böylelikle bir taraftan işletme içi kontrol diğer taraftan müşteri memnuniyeti sağlanmış olmaktadır. 

Sistemin Microsoft Dynamics CRM platformunda geliştirilmiş olması, günümüzün endüstri standardı olan web tabanlı kullanım, mobil cihazlardan erişim, diğer uygulamalarla kolay entegrasyon gibi olanakları içermekte, ayrıca bundan sonra duyurulacak yeni teknolojilere de uyum sağlamayı garanti etmektedir. 

Özellikle takım tezgahları ve makine sektöründeki firmalar için gerçekleştirdiğiniz proje uygulamalarından bahsedebilir misiniz? 

BMTECH, son üç yılda sektörde satış ve servis süreçlerini tümüyle kapsayan ve iki yönlü ERP entegrasyonu ile siparişlerin, sevk ve fatura gibi muhasebe işlemleri için aktarılmasını sağlayan farklı projeler gerçekleştirdi.  Tüm bu sistemler, işletmelerin yönetsel yapılarındaki farklılıklar ve işleyişe ilişkin beklentileri nedeniyle firma bazında da özelleştirilerek her firmanın çalışma düzenine birebir uyumlu hale getirildi.  Tüm sistemler, önceki bölümlerde belirtilen temel fonksiyonları içermekte ve seri numarası bazında satış ve servis sürecindeki tüm ürün yaşam döngüsünün takibini sağlamaktadırlar.

“Tüm süreçleri bir arada yürütmek için CRM/ERP uygulamaları şart”

Hakan Mete / Uyumsoft Kıdemli Satış Yöneticisi

Firmanızı tanıtabilir misiniz? Ne zamandan beri, hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? 

Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri, 1996 yılından bu yana, yazılım, danışmanlık, i-Dönüşüm ve e-Devlet projelerinin lider firmasıdır. Bu süre içerisinde ülkemizin yanı sıra, Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerde başarılı projelere imza atmıştır.

500’ün üzerinde Kurumsal İş Sistemleri (ERP, CRM, HRM, BI) projesini hayata geçiren Uyumsoft, Cloud ERP’de de sektörün öncüsüdür.  Türkiye’nin i-Dönüşüm mimarı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Bilet uygulamalarında 5.000’nin üzerindeki müşteriye lider entegratör firma olarak hizmet vermektedir. 

Ekosistemindeki 150 iş ortağıyla birlikte, özel sektör ve kamuda lider projeleri hayata geçiren Uyumsoft, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetenek merkezidir. 

Merkezi YTÜ Teknoparkında yer alan Uyumsoft’un, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’de ofisleri bulunmaktadır. 

Üretime yönelik bilgi teknolojileri ve kurum içi bilgi otomasyon sistemlerinin makine sektörüne sağladığı kazanımlardan bahsedebilir misiniz?

Makine sektöründe üretim yapan işletmeler, müşterilerinden gelen özel talepleri karşılarken, karlılığı sağlamak için de maliyetleri izlemek ve kontrol etmek zorundalar. Maliyetleri minimize ederken müşteri memnuniyetini maksimum düzeye çıkarmak için ise, üretilecek makinenin tasarımından mühendisliğe, üretim sürecine ve satış sonrası bakım ve arıza hizmetlerine kadar tüm sürecin bir arada yürütülmesi gerekiyor.

ERP sistemleri de işte tam bu noktada işin içerisine dahil oluyorlar. ERP sistemleri ile tüm bu sürecin izlenilmesi kolaylaşırken, gün geçtikçe daha yüksek sesle konuşulan Endüstri 4.0 sürecinin de makine sektörüne entegrasyonunu kolaylaştıracaktır.

Sizin firma olarak CRM/ERP uygulaması yapan diğer şirketlerden farklarınız nelerdir?

ERP sistemleri, pek çok mühendislik disiplininin bir araya geldiği, değişen iş ortamı, gelişen mühendislik disiplinleri ve teknoloji ile doğru orantılı olarak gün geçtikçe farklılaşan sistemler.

Bizler Uyumsoft olarak, ERP sistemimizin farklı başlıklarını tanımlarken, tek bir kriter veya tanım yerine, global yaklaşımları göz önüne alıyoruz. Bu yaklaşımımızı da sadece projelerimizde değil Ar-Ge çalışmalarımızda da temel alıyor ve Uyumsoft ERP sistemini geleceğe entegre bir sistem haline getiriyoruz.

 Tüm bu çalışmaları, bir bütün olarak ele alırsak, Uyumsoft’un sunduğu avantajlar

-  Sistemin tümünün ya da bileşenlerinin, firmaların ihtiyaçlarına uyarlanabilmesi (sektörel çözümler, özel üretim süreçleri, çok uluslu-çok dilli işletmeler vb.);

-  ERP sisteminin edinme ve kullanım biçiminin firmanın talebine göre esnetilebilmesi – Kiralama veya Satış (SaaS veya ASP). Bu sayede özellikle ülkemiz KOBİ’lerine daha uygun maliyetlerin oluşması

-  Müşterilerin talep ettiği SolidWorks, AutoCAD, Catia gibi CAD/CAM/PDM/PLM yazılımları ile entegre olması

-  Konfigüratif ürün ağaçlarının sistem üzerinden yönetilmesine müsaade etmesi, konfigüratör yapısı

-  Belki de günümüzde en önemlisi güncel teknolojiyi sistem dizaynında kullanması ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, gelişmelere kolay adapte olabilmesi anlamına gelmektedir.

Özellikle takım tezgahları ve makine sektöründeki firmalar için gerçekleştirdiğiniz proje uygulamalarından bahsedebilir misiniz?

Bu bağlamda makine sektörünün öncü firmalarından biri ile yaptığımız proje ile alakalı kısaca bilgi iletmek isterim. Makine ithalatı ve ihracatında sektör lideri olan bu firma; Uzakdoğu, Tayvan ve Japonya başta olmak üzere, dünya devlerinden CNC ve Universal makinelerin ithalat ve ihracatını gerçekleştiriyor. Yerli ve yabancı 40’ı aşkın markanın; satışını, kurulumu ve servisini yapan firmanın 30 yıla yaklaşan geçmişi ve 4 binin üzerinde hizmet sunduğu müşterisi bulunmaktadır. Grup bünyesindeki 8 şirketi ile ülke genelindeki yetkili satış ve servis ağını Uyumsoft çözümleriyle yöneten firma, iş sürecini anlık kontrol edebilme, anlık rapor alabilme ve müdahale edebilme imkanına sahiptir.

“Tüm iş süreçlerini tek yapıda çözüyoruz”

Akın Sertcan / Logo CRM İcra Kurulu Üyesi, Kanal ve Satış Operasyonları

Firmanızı tanıtabilir misiniz? Ne zamandan beri, hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? 

1984 yılından bu yana uygulama yazılımları pazarında faaliyet gösteriyoruz. Merkezinde KOBİ’ler olmak üzere, en küçük mikro işletmelerden en büyük ölçekli kurumsal işletmelere kadar farklı büyüklüklerde uygulama yazılımı çözümlerini pazara sunuyoruz. İK, CRM, iş akış/süreç ve tedarik zinciri yönetimi gibi çok sayıda yan alanlarda da ürünleri ve çözümleri olan bir firmayız ve uzun yıllardır müşteri sayısı açısından sektörün lideri konumundayız. Kurulduğumuz günden bugüne çok farklı çözümler geliştirip, çözümlerimizi her zaman yeni teknolojilerle uyumlu biçimde ve Türkiye’deki yasal gelişimlere ve de iş modellerinin dönüşümlerine uyumlu bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz. Yıllardır sağlam büyümemizi bu dinamik yapımıza borçluyuz.

Üretime yönelik bilgi teknolojileri ve kurum içi bilgi otomasyon sistemlerinin makine sektörüne sağladığı kazanımlardan bahsedebilir misiniz?

Bilişim Teknolojileri, artık stratejik rekabet unsuru haline geldi. Uzun yıllardır yazılım ve servisler bireysel tarafta büyüyüp gelişirken, son yıllarda kurumsal tarafa da sıçradığını belirtmekte fayda var. Özellikle üretim/imalat (otomotiv, makina, elektronik, dayanıklı tüketim), hizmet (lojistik, dağıtım), inşaat/taahhüt sektörlerinde, ERP sistemlerine olan ilgi ve kullanımda büyük bir artış olduğunu söylemek mümkün. Üretim ve ihracat yapan, çok uluslu ve birden fazla lokasyonda çalışan işletmeler için ise zaten işin olmazsa olmazları arasında. 

BT, sanayicilere iki yönlü fayda sağlıyor. Bunlardan biri bilişim çözümlerinin iş süreçlerini otomatize etmeye yönelik kullanımı. Böylelikle üretim planlamadan satışa, muhasebeden insan kaynaklarına tüm süreçler çok daha kolay yönetilebilir, her an denetlenebilir, raporlanabilir, çok daha hatasız ve verimli çalışabilir hale geliyor. 

İkinci konu ise, bilişimin üretilen ürünlerin içinde gömülü olarak kullanılması. Böylelikle ortaya katma değeri yüksek ürünler çıkararak farklılaşmayı ve karlılığı artırmak mümkün oluyor. Özellikle yan sanayide yer alan ve fason üretim yapan işletmeler için uluslararası pazardaki alıcıların, ana sanayicilerin tedarikçisi olabilmenin öncelikli koşullarından biri de BT altyapıları. B2B denilen, kurumdan kuruma satışın gerçekleştiği internet ağları içinde yer almak büyük önem taşıyor. 

Kurum içi otomasyon sistemleri, CRM/ERP niçin kullanılmalıdır? Sizin firma olarak CRM/ERP uygulaması yapan diğer şirketlerden farklarınız nelerdir?

Bir işletmenin tüm iş süreçlerinin entegre bir yapıda yönetilmesi anlamına gelen ERP çözümleri, şirketlerin kurumsal yeteneklerini, verimliliklerini artıran ve kurumlara rekabet avantajı sağlayan temel bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Çok uluslu şirketlerden küçük ölçekli girişimcilere kadar ölçek ve sektör ayırt etmeksizin uygulanabilen ERP yazılımları, iş dünyasında var olmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak isteyen her kuruma hizmet ediyor.

 Değişen koşullar ve buna bağlı olarak sürekli değişen talepleri karşılayabilmek için şirketlerin hızlı ve esnek yanıtlar üretmesi ve bu değişikliklere ayak uydurması için ERP yazılımları vazgeçilmez bir araç. ERP uygulamalarında üretimden satışa, finanstan dağıtıma tüm süreçleri ortak bir altyapı üzerinde bütünleştiren şirketler, değişken pazar koşullarına hızla uyum sağlayabilme avantajı elde ederken, hızlı ve hatasız bir çalışma ortamı da yaratıyor. Aynı zamanda e-ortama aktarılan iş süreçleri ile zamandan, fazla mesailerden, insan kaynaklı hatalardan ve stok fazlası gibi pek çok maliyetten tasarruf sağlanıyor.

ERP seçimi sadece bir BT projesi değil; risk değerlendirmesinin, fayda-maliyet analizlerinin yapıldığı, uygulama ve performans hedeflerinin belirlendiği geniş kapsamlı ve çok partili bir proje olarak ele alınmalı. ERP seçiminin ardından ERP’yi uygulayacak firmanın seçimi de aynı derecede önemli.  İş ortağı seçiminde en az implementasyon maliyetleri kadar; projeye atanacak danışman kadrosunun kıdem ve yetkinlikleri, eşdeğer danışmanların sayısı, implementasyon metodolojileri, başarı hikâyeleri ve projenin kapsamına bağlı olarak finansal durumu da mutlaka değerlendirilmeli. Doğru ERP ve iş ortağı seçimine ek olarak; proje hedeflerini gerçekleştirmeye odaklı, değişim yönetimi uygulamalarını kapsayan bir implementasyon yönetiminin de kritik olduğu unutulmamalı.

Biz de ERP çözümlerimizle, işletmelere çalışanları bazında ve tüm iş süreçlerinde uçtan uca verimlilik ve etkin bir maliyet yönetimi gerçekleştirme fırsatı sunuyoruz. ERP çözümlerimiz, rekabet odaklı kurumların yerel ve uluslararası standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırırken, güncel mevzuatlarla gündeme gelen değişiklikler için de hazır bir altyapı sunuyor. Logo ERP çözümleri, muhasebe ve finans yönetimi, üretim yönetimi, malzeme yönetimi, bütçe yönetimi, proje yönetimi, bakım yönetimi, varlık yönetimi, satın alma yönetimi, talep yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, dış ticaret, iş analitiği ve insan kaynakları gibi bir işletmenin sahip olabileceği tüm fonksiyonları yönetme becerisine sahip. Tüm kurumsal bilgi, işlem ve süreçlerin önceden tanımlanmış standartlar çerçevesinde, güvenli bir platforma taşınmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini sağlayan ERP çözümlerimiz orta ve büyük ölçekli, ticaret, hizmet gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarını esas alıyor. 

İşletmelerin rekabet avantajı elde edebilmesi için etkin bir Müşteri İlişkileri Yönetim (CRM) Sistemi gerekiyor. Mevcut müşterilerin işletmelere olan sadakatini artırmak, potansiyel müşterilere erişebilmek adına onları tanımak, analiz etmek ve doğru iletişim kurmak için bilgi sistemlerine ihtiyaç duyuluyor. Logo CRM, satış ve pazarlama hedefleri doğrultusunda müşterilerinizle en etkili iletişimi kurabilmeniz için saha operasyonlarınızı, veritabanlı pazarlama faaliyetlerini ve CRM çalışmalarınızı yönetebileceğiniz kapsamlı iş uygulamaları sunuyor. Logo CRM ile mevcut ve potansiyel müşterilerinize ait tüm bilgilere aynı noktadan ulaşabilir; satış fırsatlarını, tekliflerinizi, siparişlerinizi ve satış öncesi süreçlerinizi hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Bayilerinizin ve sahadaki satış ekibinizin müşterilerle gerçekleştireceği görüşmeleri Logo CRM ile planlayabilir, gelişmelerin sonuçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

Özellikle takım tezgâhları ve makine sektöründeki firmalar için gerçekleştirdiğiniz proje uygulamalarından bahsedebilir misiniz?

LOGO’nun ERP çözümleri, makine imalatı ve ihracatı yapan 400’den fazla işletme tarafından kullanılıyor. Bu geniş portföy, ERP kullanımının ne kadar yaygınlaştığının da bir göstergesi aslında. 

Makine sektöründeki firmalara sunduğumuz çözümlerimizle, 

•  Şirketlerin MRP ve finans verileri konsolide bir şekilde görülebilir hale gelir 

•  MRP bağlamında, üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlanır 

•  Revizyon bazlı stok takibi yapılabilir hale gelir 

•  Reçete karşılaştırma rehberiyle, reçete enflasyonunun önüne geçilir 

•  Tüm malzemelerin ve ürünlerin takibi mümkün hale gelir 

•  Kullanıcıya özel ekran uygulamaları sayesinde veri güvenliği artırılır

•  İnsan kaynaklı hatalar en aza indirilir 

•  e-Devlet süreçlerinde mevzuata tam uyumluluk sağlanır