Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

İTO Başkanı:

Her fırsatta yinelediğimiz gibi takım tezgahları, hem sanayi ülkesi olma yolunda hem de ülke ekonomisini geliştirmede, kısacası kalkınmada; stratejik sektörlerin başında. İstanbul, bilhassa ticarette dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri olma kimliğini, takım tezgahları sektöründe de pekiştiriyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile sanayiyi ve takım tezgahları sektörünü konuştuk. 

  İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç  

Takım tezgahları ve makina sektörü, yerli ve milli üretim ve lokomotif sektörler açısından stratejik sektörlerden…  Hem İTO Başkanı hem sanayinin içinden gelen biri olarak bu sektörü nasıl gözlemliyorsunuz? Sektörümüze yönelik izlenimleriniz nelerdir?

Makina mühendisliği tahsili yapmış biri olarak ifade etmeliyim ki, makina sektörü olmadan sanayileşme olmaz. O yüzden bu alanlarda faaliyette bulunan iş insanlarımız, öncü bir görev üstlenmiş durumdalar. Ayrıca takım tezgahları ve otomasyon ile makina ve ekipmanları sektörü katma değer yaratan, sürekli gelişen, geniş yan sanayi ağına sahip olan sektörlerdir. Bu özellikleriyle ülkemizin istihdam ve ihracat yapısına önemli katkı sunmaktadırlar. Bana göre bu nitelikleri yüzünden makina sektörü, stratejik bir sektördür. Makina ihtiyacını karşıladığı bütün sektörlerin üretim becerileri konusunda da belirleyicidir. Dolayısıyla sanayi alanında lokomotif olan bu sektör, özellikle gelişmiş ülkelerin ihracatında yüksek paya sahiptir. Ayrıca kendi üretim ve teknolojilerine sahip olan ülkeler, makina imalat sanayisinde de öncüdürler. Bu nedenle özellikle gelişmekte olan ülkeler sanayilerinin gelişimi ve rekabet gücünün arttırılması için kendi üretim ve teknolojilerini geliştirme çabasındadır. Türkiye makina sanayisini de bu perspektiften değerlendirmemiz gerekir. Görüyoruz ki, özellikle son dönemde makina imalat sanayisi, ülkemiz ekonomisi için büyüyen bir değer olmuştur. Sözgelimi 2019’da makina ve aksamları ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7,2 artarak 7,83 milyar dolara yükselmiştir.

Kovid-19 salgını, yerli makina ve takım tezgahı üretimini daha da hayati hale getirdi. Özellikle pandemi sonrasında küresel tedarik zincirinde değişim beklentisinin ortaya çıkması, Türkiye’yi öne taşıyacak sektörlerden biri olarak makina sektörüne önem verilmesini zorunlu kılmıştır. Bu sebeple Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi potansiyelini, sektör temsilcilerinin çok iyi bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor.

TİAD ve MAKFED gibi çatı kuruluşlarının sorumluluğu hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Öncelikle Makina İmalat Sanayi Dernekleri Fedarasyonu MAKFED’i, Türkiye ön adını kullanmaya hak kazanması sebebiyle tebrik ediyorum. Türk makina sektöründe birçok alt sektörü temsil eden MAKFED, bu payeyle birlikte ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında üstlendiği rolleri daha aktif bir şekilde yapmayı sürdürecektir. Biliyorsunuz, 2019 yılında “Stratejik Plan” yayınlandı. Bu planda imalat sektörüne öncü görev verildi. Bu görevi, tamamlanan kurumsal yapısıyla MAKFED’in layıkıyla yerine getirmesini; ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına kalıcı katkılarda bulunmasını bekliyoruz.

Aynı şekilde Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) da ülkemiz imalat sanayisi için stratejik öneme sahiptir. Takım tezgahlarının neredeyse bütün kritik sanayi kollarında önemli bir imalat girdisi olması TİAD’ın sorumluluk alanının genişliğini gösteriyor. Bu bakımdan ülkemiz yerli üretiminin büyümeye devam etmesi ve gelişmesini devam ettirebilmesi adına TİAD’ın sahip olduğu komiteler ve çalışma gruplarıyla önemli roller üstlendiğine ve bunu sektör adına kuvvetle devam ettireceğine inanıyorum.

Geçtiğimiz yıl “Türkiye Makina Sanayi 2019 Vizyonu Sektörel Toplantısı,” Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katılımıyla İTO çatısı altında gerçekleşmişti. Bu toplantıda sektörü geliştirmeye yönelik yapıcı mesajlar, öneriler sundunuz. TİAD ve MAKFED gibi çatı kuruluşları ve STK’lara; değerlendirme ve söz hakkı verildiği için bizim açımızdan faydalı bir program olmuştu. Pandemi sonrasında bu buluşmanın yenisi gerçekleşecek mi? Biz bu program için şimdiden heyecanlanıyoruz ve bilgi alabilirsek çok seviniriz.

İfade ettiğiniz gibi 2019 yılında düzenlediğimiz “Türkiye Makina Sanayi 2019 Vizyonu Sektörel Toplantısı” kapsamlı bir katılımla yapılmıştı. TİAD ve MAKFED gibi sektör adına görev yapan 30’a yakın dernek de aktif katılım göstermişti. Yakın çalışma içinde bulunduğumuz, değerli dostum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede de toplantımıza iştirak etmişti. Böylece sektör temsilcilerinin sorunları, Bakanlığın en üst düzey temsilcisi tarafından dinlenip çözümü için ciddi adımlar atılmıştı.

İTO olarak bu tür toplantılarının kalıcı etkisinin farkındayız. Bilhassa yerli ve milli üretimin büyük bir ivme kazandığı bu süreçte, pandemi gibi nedenlerle hiç kesintiye uğratmadan devam ettirme arzusundayız. Pandeminin etkilerini ortadan kaldırmak ve pandemi sonrasına güçlü bir şekilde hazırlanmak için, bu toplantıları özellikle yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu yönde birçok alanda olduğu gibi makina sektöründe de çalışmalarımız sürüyor.

İlgili Fotoğraflar