Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

İTO Başkanı, Akmakina ve Mode İmplant ziyaretinde üretimin nabzını tuttu

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İTO Yönetim Kurulu ile birlikte komite üyelerini ziyarette bulunuyor. Avdagiç’in ziyaretlerinden biri de TİAD üyesi Akmakina ve Mode İmplant’tı. İTO Başkanı takım tezgahları sektöründe 40 yılı geride bırakan Akmakina ve hatırı sayılır implant üreticilerinden Mode İmplant’ı ziyaretinde hem yerli üretim hem sanayi hem de kalkınmada sanayicilerin rolüne yönelik çarpıcı mesajlar paylaştı. 

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Akmakina ve Mode İmplant’ı ziyaretine ilişkin şu cümleleri sarf etti: “İstanbul Ticaret Odası, 420 bini aşkın üye firmasıyla büyük bir aile… Bu ailenin en büyük gücü ise sürekli iletişim ve dayanışma halinde olmasıdır. Bunun önemli bir vasıtası da üye ziyaretlerimizdir. Biz bu sayede hiçbir kurumun ve örgütün sahip olmadığı kadar hızlı ve doğru bir şekilde sektörlerimiz hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Onların sıkıntılarını öğrenip çözümü için yapılması gerekenleri uygulamaya sokuyoruz. Böylece yukarıdan aşağıya dayatılan bir politikalar uygulanmasının da önüne geçmiş oluyoruz.  Ayrıca sektör ziyaretleriyle üyelerimizin cesaretlendirilmesini, başarılarının daha geniş kitleler tarafından duyulmasını da sağlıyoruz. Bu nedenle bizim üye ziyaretlerimiz, bir nezaket ziyaretinin ötesinde anlama sahiptir…”

“Dinamizme yerinde tanık oluyoruz”

Akmakina Genel Müdürü İsmail Akyüz ve Mode İmplant CEO'su Oğuz Akyüz’ün İTO Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladığı toplantıdaki önemli gündemlerden biri de Kovid-19’du. “Yeni Normale” geçilen bu dönemde firmalarımızın üretim arzuları, pandemi öncesine dönmeye başladı. Bir başka ifadeyle, bu ziyaretler sırasında gördük ki, üyelerimiz salgının iş hayatı üzerindeki etkileriyle başa çıkarak faaliyetlerini en az kayıpla devam ettirebilmiş ve ülke adına daha verimli çalışarak yeni döneme başarıyla adapte olmuştur. Biz de bu üyelerimizi ziyaret ederek, dinamizmlerini yerinde görüyoruz” sözlerini kaydeden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Akmakinayı ziyaretleri esnasında da gördükleri ve dinlediklerinden oldukça memnun kaldıklarının altını çizdi.

“Makina sektöründeki zorlukları konuşmak için bir fırsat”

“Akmakina, makina ve ekipmanları sektöründe ciddi bir yere ve köklü bir geçmişe sahip. Yarım yüzyıllık bir başarı hikayesinin merkezi olarak Akmakina’yı, sanayimizin gelişiminde kendi alanında önemli bir durak olarak kabul ediyorum. Ulusal ve uluslararası birçok platformda ciddi başarılara imza attığını gördük. Özellikle Akmakina’nın temsil ettiği takım tezgahlarının sahip olduğu yüksek teknolojinin altını çizmek isterim. Showroom’u ülke sanayimize sunacağı teknolojik katkıları tahmin ederek büyük bir takdirle izledik. Takım tezgahı ve makina sektörünün yaşadığı zorluklar ve beklentileri konuşmak için de önemli bir fırsattı. Şunu ifade etmek isterim ki, yeni sanayi politikasının uygulamaya sokulduğu günümüzde; Akmakina, özellikle makina ve ekipmanları ile takım tezgahları ve otomasyon sektörlerinde anahtar teslim projeler oluşturma, uygulama, servis-bakım gibi hizmetlerle sanayimizin önemli bir aktörü olarak var olacaktır.”

“Akyüz ailesi 40 yıldır İTO’da sanayiyi temsil ediyor”

İstanbul Ticaret Odası’nın kurulduğu 1882 yılından itibaren yerli sanayinin gelişiminde öncü bir rol oynamakta olduğunu belirten Avdagiç; bunu ülkü sahibi olan, kendini ülkesine adamış üyeleri, meclis üyeleri ve yöneticileri vasıtasıyla yapmakta olduğunun altını çizdi. “Kanaatime göre ülkemizde sanayi ve yan sanayi fabrikaları için anahtar teslimi üretim hattı kuran Akmakina da böyle bir özelliğe sahiptir” diyen İTO Başkanı, Akmakina’nın bünyesinde yerli implant gibi stratejik bir sektörde faaliyette bulunmasını da önemsediğini belirtti. İTO’nun meclis ve komitelerinde uzun zamandır temsil edilen Akyüz Ailesi mensuplarının da üretim adına büyük mücadelenin içinde, yılmadan çalışmaya devam ettiğini belirtirken; Mode İmplant CEO'su Oğuz Akyüz’ün halen İTO’da meclis üyeliği görevini sürdürdüğünü hatırlattı. Yeni nesil Akyüz Ailesinin de yerli sanayimize ve makina sanayimize, katkısını artırarak devam ettireceğine olan inancını dile getirdi.

 

İlgili Fotoğraflar