Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Bakım; makinalar için zorunluluk, işletmeler için de çözümdür

Planlı bakım ile üretimde zaman, kalite ve mali kayıpların önüne geçmek mümkün. Makine arızaları ve plansız duruşların yüzde 70’i bakımsızlıktan kaynaklanıyor. Bakımsızlığın bir sonucu olarak gelişen ani duruşlar, yoğun rekabet ortamında zamanla yarışan üreticiyi çığırından çıkarıyor. Tekno2000 Servis Müdürü Erdem Yıldırım, kayıpların önüne geçmek için planlı bakımın önemine dikkat çekti. 

Planlı bakım uygulamasının sektörümüz için gerekliliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Hiç şüphesiz ki, üretimin etkinliğinde bu kadar önemli bir rol oynadığı için, etkili bir bakım programının önemi asla göz ardı edilemez. İmalat makine ve ekipmanlarının uzun seneler efektif bir biçimde kullanılabilmeleri, daha da önemlisi plansız ve uzun süreli üretim duruşlarını bertaraf edebilmek adına planlı bakım programlarının uygulanması; makine ve ekipmanlar için bir zorunluluk, işletmeler için ise üretim duruşlarına kıyasla çok daha düşük maliyetlerle faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlayan bir çözümdür.

Makinelerde arızalanma oranının %70’i bakımsızlıktan kaynaklanıyor, buna yönelik neler paylaşabilirsiniz?

Bu sadece bizim sektörümüzde kullanılan makineler için geçerli değil, evimizde kullandığımız en küçük aletlerden tutun, sanayide kullanılan büyük ve komplike makinelere kadar, hareketli aksama sahip tüm ekipman, araç ve makineler bakıma ihtiyaç duyarlar. Bakımı zaten çok genel haliyle zamanla aşınması kaçınılmaz olan parçaları koruyabilmek adına üreticiler tarafından alınmış önlemlerin devamlılığının sağlanması olarak tanımlayabiliriz. Haliyle yine üretici tarafından yapılması gerekli olan kontrollerin yapılmaması ve önlemlerin alınmaması, kaçınılmaz olarak arızayı beraberinde getirecektir.

Planlı bakım konusunda nasıl bir fizibilite yapıyorsunuz? Sizin firma olarak bu konudaki izlenimleriniz-gözlemleriniz neler?

Planlı bakıma başlamadan önce, eğer makinenin bakım geçmişine sahip değilsek öncelikle bu bilgiyi temin etmeye çalışıyoruz. Keza düzenli bakımı yapılmış bir makine ile uzun seneler bakım görmemiş bir makineye farklı programların uygulanması gerekmektedir. Ayrıca bakım sırasında gerekli kontrollerin yapılabilmesi için makinenin çalışır durumda olmasına ihtiyaç duyuyoruz.

Doğru planlı bakım nasıl gerçekleşir? 

Doğru planlı bakım, her zaman üreticinin uygun gördüğü şekilde gerçekleşir. Bu aynı marka makinenin farklı modellerinde, hatta aynı model makinenin farklı opsiyonlarında değişiklik gösterecektir. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımlar olarak periyotlar belirlenebilir. Fakat makinenin ne sıklıkta kullanıldığı planlı bakımın belirlenmesinde ana unsurdur. Haliyle tek vardiya çalışan bir işletme ile üç vardiya çalışan bir işletmeye aynı sıklıkta bakım uygulamak yanlış olacaktır. Bakım esnasında üreticinin belirlemiş olduğu kontrol noktaları kontrol edilmeli, koruyucu, yağlayıcı ve değişmesi uygun görülen parçaların orijinal yedek parçalar ile değişimi gerçekleşmelidir.

Firma olarak ne kadar süredir planlı bakım yapıyorsunuz?

Tekno2000 olarak 30 senedir Belçikalı abkant, lazer ve punch makineleri üreticisi LVD’nin Türkiye’deki tek distribütörü ve yetkili servisiyiz. Abkant ve punch takımlarında Amerikan Wilson Tool ve İtalyan Toolspress temsilciliklerimiz, Alman Behringer grubu, Behringer, Behringer-Eisele ve Vernet-Behringer, markalarının yanı sıra yine Alman Lissmac, EHRT ve kendi markamız olan Technogrind makinelerinin tek distribütör ve yetkili servisiyiz. Sektördeki uzun soluklu tecrübemiz ile müşterilerimize doğru planlı bakım hizmetlerini, 30 yılı aşkın süredir sunuyoruz.

Planlı bakım yaptırmak, firmalara ne gibi avantajlar sağlar?

Planlı bakım yaptırmak öncelikle makinenin efektif kullanım ömrünü uzatır, verimliliği yükseltir, haliyle işletme giderleri azalır, arıza kaynaklı üretim kayıplarının minimuma indirger, önüne geçer. Daha güvenli bir çalışma ortamı oluşmasına yardımcı olur.

Planlı bakımın imalat sürecine etkilerinden söz edebilir misiniz?

Daha önce de belirttiğimiz gibi işletmelerde üretim hattının duraksaması veya durması tolere edilebilir değildir. Bakımsızlıktan kaynaklanan arızaların, işlerin en yoğun olduğu, makinelerin daha sık kullanıldığı dönemde daha fazla meydana geldiğini düşünecek olursak işletmeler ve üretim açısından ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Ayrıca makinenin en doğru biçimde çalışmasına da büyük katkı sağlandığı yadsınamaz, haliyle üretim doğruluğu ve kalitesi için de planlı bakımın ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz.

Planlı Bakımın önemine dikkat çekmek için firmalara neler önerirsiniz? 

Bizim sektörümüzde kullanılan makinelerin yatırım maliyetleri ile kıyasladığımızda çok çok daha küçük olan bakım maliyetleri ile makinelerin hem ilk günkü performansta, hem daha uzun ömürlü, hem de daha verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak için makinelerine doğru periyotlarda ve doğru şekilde, yetkili firmalar aracılığı ile mutlaka bakım yaptırmaları gerektiğini, bunun makinelerinin bir ihtiyacı olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.