Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Bakanlık, Endüstri 4.0 için düğmeye bastı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, üretimde dijital dönüşümün yaygınlaştırılması ve 4. Sanayi Devrimi’ne geçişin sağlanması hedefi altında politika belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için bakanlığın teşkilat kanununda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bakan Işık, Üretim Reform Paketi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 

 

Ocak ayında Üretim Reform Paketi Çalıştayı’nın düzenlendiğini hatırlatan Işık, paydaşlardan alınan görüşler sonrasında tespit edilen sorunların çözümüne yönelik mevzuat değişikliklerini kapsayan paketin, 7 ana hedef altında toplam 31 öneri ve 19 alt öneriyi içerdiğini belirtti. Bakan Işık, önerilerin hayata geçirilebilmesi için 21 kanun ve 5 kanun hükmünde kararnamenin 78 maddesinde değişiklik veya ilaveler yapıldığını anlattı

Işık, bu kapsamda belirlenen 7 ana hedefi şu şekilde özetledi:

“Sanayi alanlarında belirlenmesi ve planlamasında bakanlığın yetkilendirilmesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Endüstri Bölgeleri (EB) ve Sanayi Siteleri (SS) uygulamalarının iyileştirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılarak yerli üretim oranının artırılması, üretimde dijital dönüşümün yaygınlaştırılması ve 4. Sanayi Devrimi’ne geçişin sağlanması, temel bilimler mezunlarının istihdamının artırılması, tüketicinin korunması ve son olarak da sanayi sektörüne ilişkin kurumsal iyileştirmeler yapılması...”

“Hedef, yerli üretim oranının artırılması”

Belirlenen hedefler ve bunlara dair önerilere değinen Işık, sanayi alanlarının belirlenmesi ve planlanmasında bakanlığın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile yapılacak değişiklikle, tarımsal depolama ruhsatıyla faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için kredi veya hibe desteği sağlanacağına dikkati çekti.  Işık, sanayi alanlarının geliştirilmesi, destek ve teşvik mekanizmalarının iyileştirilmesi hedefine ilişkin ise şunları söyledi: 

“Bu kapsamda sanayi işletmelerinin hafta tatili çalışma ruhsatından muaf tutulması, EB’lerde bina vergisi muafiyetinin sağlanması, OSB, EB ve SS’lerdeki binalar için emlak vergisinin indirimli uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılması, OSB sınırları içindeki arazi ve arsalar için emlak vergisinin belirlenmesinde rayiç bedel sınırlaması getirilmesi, OSB, EB ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerine (TGB) sağlanan yapı denetim hizmet bedeli i·ndiriminden SS’lerin de yararlandırılması, mevcut SS kredilerinin kapsamının genişletilmesi ve şehir i·çinde kalan SS’lerin taşınma masraflarının kredilendirilmesiyle OSB Kanunu’nun uygulanmasında yaşanılan sıkıntıların giderilmesine yönelik öneriler üzerinde çalışıyoruz.”

Işık, yatırımcının finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yerli üretim oranı ve işletmelerde verimlilik düzeyinin artırılması hedefi kapsamında, sanayi ürünleri üreten firmaların kredi maliyetlerinin azaltılması ve makinelerin teminat gösterilmesinin sağlanması, kamu alımları yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili yerli üretimin desteklenmesi önerilerinin getirildiğini anlattı.

İşletmelere verimlilik belgesi verilmesi ve hibe desteği sağlanması konusunun da öne çıktığını dile getiren Işık, “KOSGEB desteklerinde ön ödeme yapılması ve OSB arsa satışlarından KOSGEB payının kaldırılmasıyla demir çelik sektörünün rekabet gücünün artırılması da öne çıkan konulardan.” değerlendirmesinde bulundu.