Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Bakan Özlü: “Ar-Ge, inovasyon ve tasarım için tüm kaynakları seferber edeceğiz”

 

 

İkinci MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde açılış konuşması yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmada toplumsal bir seferberlik içinde olunması gerektiğini belirterek, “Bakanlık olarak bu seferberliğe katılmaya ve öncülük etmeye hazırız. İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım ekonomisine geçiş için bütün kaynaklarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.

“Ar-Ge ve İnovasyon, vazgeçilmez iki konu…”

Faruk Özlü, gerçekleştirdiği konuşmada, Türk sanayisinin geleceği adına çok önemli olan, vazgeçilmez nitelikteki iki konunun artık zirvelerde ele alınmasının herkes için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, hem özel hem de kamu sektörüyle Ar-Ge’nin ve inovasyonun ne denli önemli olduğunun farkında olduğuna işaret eden Özlü, “Ar-Ge ve inovasyon hep gündemimizde. Ülkemizin katma değeri yüksek ürün üretmesi hükümetimizin, ekonomi yönetimimizin ve bakanlığımızın en önemli konularını oluşturmaktadır” dedi. 

“Sanayide başımızı döndüren gelişmeler yaşanıyor”

Özlü, dünyanın artık yeni bir yöne ve döneme doğru hızla ilerlediğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojide, bilişimde, dijitalleşmede ve sanayide başımızı döndüren gelişmeler, ilerlemeler yaşanıyor. Bilginin, bilimin, teknolojinin, Ar-Ge’nin, inovasyonun; ülkelere ve dünyaya yön çizdiği bir çağda yaşıyoruz. Bilgiyi elinde bulunduran, teknoloji üreten ve bilimi kalkınma için seferber eden toplumlar, ekonomi başta olmak üzere her alanda çok önemli avantajlara sahip. Bilgiyi ve teknolojiyi üretmek yerine ithal eden toplumlar ise sürecin gerisinde kalıyor.”

“Endüstri 4.0 ile sanayi politikaları yeniden planlanıyor”

Endüstri 4.0 denilen yeni sanayi döneminin, bütün unsurlarıyla beraber yaşandığını vurgulayan Özlü, “Her şey yeni baştan organize ediliyor, yeni baştan kurgulanıyor ve yeni baştan güncelleniyor. Ülkeler ve firmalar, bu yeni endüstri anlayışına uygun olarak sanayi politikalarını yeniden planlıyor. Açıkça belirtmek gerekirse, bizler bu yeni dönemin, yeni gerçekliğin gerisinde kalamayız” diye konuştu.

“Büyük yarış, aslında fırsatlar barındırıyor”

Faruk Özlü, önceki üç sanayi devriminin hep geriden takip edildiğini ancak bu defa bunu yapma lüksünün bulunmadığını, hem bugünler hem de gelecek için yeni sanayi anlayışını anlamak, kavramak ve bu yönde hızlı adımlar atmak zorunluluğu bulunduğunu kaydetti. Bu büyük yarışın kendi içinde de büyük fırsatlar barındırdığını ifade eden Özlü, artık iş anlamında gelenekçi düşünceden farklı bir düşünce sistematiğine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gelişim, tasarım ve markalaşmaktan geçiyor

Özlü, küçük düşünmek gibi bir lükslerinin bulunmadığını belirterek, “Büyük hedefler belirlemek ve bu hedefler için politikalarımızı süratle hayata geçirmek durumundayız. Bizler, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmaya kararlıyız. Bu çerçevede, özel sektörümüzün rekabetçi yapısını daha da ileri taşıması için yatırımlarımızı, teşviklerimizi ve desteklerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Biz bunun yolunun Ar-Ge’den, inovasyondan, tasarımdan ve markalaşmadan geçtiğini biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Özel sektörün de kendileriyle aynı vizyonu paylaştığını görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Özlü, tüm şirketlerde; ne üretilirse üretilsin, inovasyonun baş köşeye konulması gerektiğini, aksi durumda piyasa üstünlüğünün bir gün sona erebileceğini söyledi. 

“Küresel rekabette başarı için motivasyonu artıracağız”

Özlü, Türk firmalarının, küresel rekabetin şartlarına uyum sağladığını memnuniyetle gördüklerini ifade ederek, “Bunun en son örneğini, Ağustos ayında İzmir’deki fuarda hep birlikte gördük. Türk işadamlarının başarıları, firmalarımızın yeniliklere olan uyumları, mühendislerimizin son derece geniş ufku hepimizi mutlu etti. Bizler bu anlamda bakanlık olarak, özel sektörümüzün her alanda daha fazla motive olmasını sağlayacak adımları ataya devam edeceğiz” diye konuştu. “Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizi bine çıkartmayı hedefliyoruz”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, kamunun ve özel sektörün gündeminin aynı olduğunu belirterek, özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon konusuna daha fazla eğildiğini gördüklerini ve bundan da büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının ciddi şekilde arttığına işaret eden Özlü, şunları kaydetti: “Bugün Türkiye’de 38 farklı sektörde, 35 ilimizde, toplam 611 Ar-Ge merkezimiz ve 20 farklı sektörde, 9 ilimizde de 86 tasarım merkezimiz faaliyet gösteriyor. Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısını yılsonuna kadar bine çıkartmayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yaklaşık 39 bin kişi çalışıyor. Bu merkezlerde, tamamlanan veya devam eden 17 bin adet proje var. 2016 yılında Ar-Ge faaliyetleri için merkezi yönetim bütçesinden 7,5 milyar lira harcandı. Bu harcama, 2015 yılına göre yüzde 22’lik bir artışı ifade ediyor. Merkezi yönetim bütçesinin yüzde 1,14’ü Ar-Ge için ayrıldı. 2017 yılında ise merkezi yönetim bütçemizden ayrılan başlangıç ödeneği 8 milyar liranın üzerinde. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında yaklaşık 2 milyar lira... Dolaylı Ar-Ge desteği 2017 yılı için ise 2 milyar lirayı aştı. Tüm bu rakamlar, kamunun Ar-Ge’ye verdiği önemi gösteriyor.”

Yazılımcılar, sanayicinin haklarından faydalanacak

Özlü, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi’nin, inovasyonu ve Ar-Ge’yi teşvik edecek çok önemli düzenlemeleri içerdiğini belirterek, “Üretim Reform Paketi’yle birlikte bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler, artık sanayici tanımı kapsamına alındı. Yani bu paketle, yazılımcılarımızı sanayici kapsamına aldık. Artık yazılımcılar, sanayicilerin elde ettikleri tüm haklardan faydalanacaklar” dedi. 

Üretim Reform Paketi’yle de özel sektörün kendilerinden talep ettiği her hususa yer verdiklerini bildiren Özlü, şöyle devam etti: “Sizlerin daha kapsamlı Ar-Ge ve inovasyon yapmanız için çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerimizi nitelik ve nicelik olarak geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız artık meyvesini vermeye başladı. Türkiye, kısa sayılabilecek bir zaman zarfında, Ar-Ge ve inovasyon konularında dünyada da dikkatle takip edilen bir ülke haline gelmeyi başardı. Dünyadaki önemli kuruluşlar, Ar-Ge çalışmalarında iş birliği için ülkemizi tercih etmeye başladı. Bugün otomobilden beyaz eşyaya, sanayi üretiminde kullanılan makinalardan insansız hava araçlarına ve NATO’nun kullandığı sistemlere kadar her alanda, memnuniyetle söyleyebilirim ki, mühendislerimizin Ar-Ge çalışmalarında imzası vardır. Bunlar oldukça sevindirici başarılardır. Ancak 2023 hedeflerimizi göz önüne aldığımızda alınacak daha çok yolumuzun olduğu da ortadadır.”

“Seferberliğe katılmaya ve öncülük etmeye hazırız”

Faruk Özlü, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmada toplumsal bir seferberlik içinde olunması gerektiğini ifade ederek, “Bakanlık olarak bu seferberliğe katılmaya ve öncülük etmeye hazırız. İnovasyon, Ar-Ge ve tasarım ekonomisine geçiş için bütün kaynaklarımızı seferber etmeye hazırız. Çıkardığımız kanunlarla, teşviklerle, paketlerle ve kesin inancımızla inovasyona destek oluyoruz.” şeklinde konuştu. ABD’nin 1969 yılında Apollon gemisini aya gönderdiğini ve Apollon’un dünyaya bir sandık taşla geri döndüğünü hatırlatan Özlü, “Bir sandık taş için harcanan milyonlarca dolar, bugün ABD’ye uzay hakimiyetinin yanında milyarlarca dolar kazanç sağlıyor” sözlerini kaydetti.