Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

Ar-Ge’ye yatırım, sanayiciye kazandırıyor

 

“Sektörde rekabet gücümüz Ar-Ge ile arttı”

Bilginoğlu Endüstri Kıdemli Satış Mühendisi Zafer Özer

Sanayi ülkeleri, katma değerli üretim için Ar-Ge’ye yatırım yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere kamu kuruluşları ve endüstriyel STK’lar; Ar-Ge merkezlerinin faaliyetleri ve teşvikler konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor. TİAD gibi profesyonel bir endüstriyel sivil toplum kuruluşunun, başta imalatçılar olmak üzere pek çok Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan üyesi var. İster departmanda olsun, ister merkezde; TİAD üyelerinin Ar-Ge faaliyetleri taktirleri topluyor.

Firmamız bünyesinde “Optik Tarama ve Ölçüm Cihazı” için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu segmentte ilk yerli ve milli ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Optik tarama ve ölçüm cihazımızın yazılım geliştirme çalışmaları da, bu kapsamda devam etmektedir. Ayrıca, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda konvansiyonel ölçüm sistemlerinin yetersiz kaldığı yerlerde, müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüm sistemlerinin tasarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütüyoruz. 

Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz bölümümüzde halihazırda üç mühendis arkadaşımız görev yapmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışmalarda 3D tasarım programları ve yazılım geliştirme programlarını kullanmaktayız. 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, işletmelerin rekabet gücünü artırıcı, marka ve patent üretiminin ateşleyicisi olma gibi niteliklerinin yanı sıra makro boyutta ülke ekonomilerinin kalkınma ve büyümesinin dinamiğini temsil edecek kadar önemli olduğunu düşüyorum. Ar-Ge faaliyetlerimiz, yeni ürünler geliştirmemize ve bu yolla yeni pazarlar elde etmemize olanak sağlamıştır. Aynı zamanda sektördeki rekabet gücümüzü de artırmıştır.

Ülkemizde Ar-Ge merkezi kuran firmaların her geçen gün arttığını görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu güncel raporlara göre, faaliyette olan binin üzerinde    Ar-Ge merkezi var ve 50 binin üzerinde personel, bu merkezlerde istihdam edilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerindeki gelişmeler ümit verici olsa da Endüstri 4.0’a adaptasyon sürecinde daha fazla bilinçlenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 

 

“Ar-Ge’ye yatırım ile gelişim, birbirine paralel”

TEZMAKSAN İnovasyon ve İleri Teknoloji Müdürü Özer Cem Kelahmet

 

Üretimimizi dolayısıyla da ihracatımızı artırmayı hedefleyen bir ülke olarak Endüstri 4.0‘ın amacı bilişim dünyası ile sanayi sektörünü bir araya getirmektedir. Amaç: Az maliyet, düşük enerji kullanımı, az alanı kaplama, daha hızlı çalışma, iki kat verim ve ayrıca daha kaliteli ürün çıkarabilmek... Pozitif yönü ise anlık izlenebilir olması ve veri analizi ile kullanıcılarına raporlar sunarak daha analitik ve işlevsel çalışmayı sağlamaktır. Beş yazılım mühendisimizin çalıştığı Tezmaksan Teknoloji Merkezi’nin de bu amaçlar doğrultusunda iki yıldır üzerinde çalıştığı “Kapasitematik” isimli yazılım da yine Endüstri 4.0 gerekliliklerinden biri olarak geliştirildi. Kapasitematik, makina verimliliğini uluslararası standart ölçümleri ile anlık olarak analiz edebilen ve hatasız üretim çözümleri sunan, Endüstri 4.0 doğrultusunda uzaktan erişim ile raporlama analizini yaparak, şirketlerin üretim maliyetlerini düşüren bir sistemdir.

Ayrıca  imalat sektöründeki oyuncuları güvenli bir bilgi paylaşımı ortamında bir araya getirmeyi planladığımız, Türkiye’nin üretim ve rekabet gücünü artıracak “Parkurda” platformu üzerinde çalışmalarımız devam etmekte.

Ar-Ge ve inovasyon yatırımlar büyük önem arz etmektedir. Dünya geneline de bakılırsa, kalkınmış ülkeler ile onların Ar-Ge’ye ayırdıkları harcamalar arasında doğrudan ilişki hemen göze çarpacaktır. Aynı durum nerdeyse tüm ülkelere yayılmış olan dev şirketler için de söz konusudur. Bu kapsamda çalışmalarımız devam etmekte olup, KAPASİTEMATİK kullanan müşterilerimizin üretimde verimlilik artışlarını çok yakından takip ediyoruz. Örneğin müşterilerimiz: 

1. İşçilik maliyetlerinde azalma

2. Tehlikeli ve riskli yerlerde çalışanların güvenliğini artırmak

3. Daha esnek bir üretim sistemi sağlamak

4. Daha tutarlı bir kalite kontrol sağlamak

5. Çıktı miktarını artırmak

6. Vasıflı işçilik sıkıntısını karşılayabilmek

7. Üç vardiya boyunca aralıksız çalışma kabiliyeti

8. İnsana göre daha fazla yük kaldırma kabiliyeti

10. Usandırıcı ve tekrarlı işlerde yeterlilik

13. Kalite kontrol hatalarını minimuma indirme

14. Kendini hızla amorti etme

15. Yüksek hareket esnekliği 

16. Yüksek kar 

gibi faydalar elde ederken; Kapasitematik ile makinalar yarı yapay zekaya kavuştuklarından, operatörleri de hatadan ve riskten koruyorlar. 

Zamanla Ar-Ge ve inovasyon üzerinde çalıştıkça ve deneyim kazandıkça Türk sanayisinin konunun üzerine daha da eğileceğini düşünüyoruz. Yakın gelecekte bizleri öğrenebilen ve öğrendiğini inisiyatif olarak uygulayabilen ve bunun sonucunda üretim  kapasitelerini artırarak bu bağlamda maliyetleri düşüren, verimlilik odaklı çalışan makine ve robot ağı öngörüyoruz. Bu ağdaki tüm robotların ve makinelerin birbirleriyle anlık olarak iletişime  geçtiği ve geçmişe yönelik tarihsel verilerin de tutulduğu, “tecrübe” dediğimiz “kapsamayı” kendi mevcut sistemlerinde barındırdığı, makinesel ve robotsal bir iletişim ağı olacaktır.