Takım Tezgahları ve Üretim Teknolojileri Dergisi
SEKTÖRÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ

  • EURO 
  • DOLAR 
  • İstanbul : °C

ADLER’den soğutma sıvılarının ömrünü yüzde 50 artıran teknoloji

ADLER’in üretim sanayisine maliyetten ve zamandan kazandırmak üzere sunduğu, son zamanların gözde ürünleri: Küçük tonajlı- kayışlı yağ sıyırıcı ve büyük tonajlı-kayışlı yağ sıyırıcı ve Disc yağ sıyırıcı… Tamamıyla krom paslanmaz malzemeden üretilmesi ve iki yıl garanti altında olması muadilleri arasında önemli farklar yaratır. 

İş tezgahlarının soğutma sıvısı depolarına sızan kızak yağları veya muhtelif yağlar yoğunluk farkından dolayı soğutma sıvısının yüzeyinde birikerek sıvının hava ile temasını kesmekte dolayısıyla soğutma sıvısı içindeki bakteri oluşumunu hızlandırır. Bu ise soğutma sıvısının normal kullanma ömrünün kısalmasına neden olmaktadır. 

Zaman kaybını önler, maliyeti azaltır

Bu yağların soğutma sıvısının üzerinden alınması ve sıvı yüzeyinin temizlenmesi gerekmektedir. Bu işlem ise iptidai olarak operatör tarafından depo kapağı açılıp ya süngerler vasıtasıyla ya da emici kağıtlar kullanılarak yapılmaktadır. Zaman kaybına neden olan bu işlem elbette maliyetleri de olumsuz etkilemektedir. 

Soğutma sıvısı yağlardan arındırılmazsa işletmeye mali zarar verir

Bu işlemler yapılmadığı takdirde büyük dövizler harcayarak aldığımız soğutma sıvısı kısa zamanda bozulacaktır. Bu sıvıları değiştirmek bile uzun zaman almaktadır. Oluşan bakteriler ancak özel kimyasallar kullanılarak temizlenmektedir. 

Bunun yanında içinde bakteri bulunan bozulmuş soğutma sıvısı çevre için son derece zararlı bir kimyasal haline gelmektedir. İşletmelerin çoğu arıtma tesisleri olmadığı için bu kimyasalları belli bir ücret alarak temizlemektedirler. Bu da gösteriyor ki soğutma sıvısı yağlardan arındırılmazsa işletmeye mali açıdan büyük zararlar vermektedir. 

ADLER yağ sıyırıcı ile bütün bu yukarıda anlatılan sorunlar çok az enerji harcayan bir düzenekle ortadan kalkmaktadır. ADLER yağ sıyırıcı, 220 V gerilim ve 17 W'lık bir güç ile çalışmaktadır. Yapılan incelemelerde ADLER yağ sıyırıcı kullanıldığında; soğutma sıvısının ömrünün yüzde 50 oranında arttığı saptanmıştır.

ADLER’in bir diğer yağ sıyırıcı modeli de büyük tonajlı havuzlar için. Özellikle çok büyük işlem merkezlerinin veya birkaç adet tezgahın soğutma sıvılarının toplandığı bu havuzlar 2 ila 20 ton arasında bir kapasiteye sahiptir. Yer seviyesinden aşağıda bulunan bu havuzların derinlikleri ve su seviyeleri farklı olabildiğinden makinanın yağ toplama bölümü yükseklik ayarlı olarak dizayn edilmiştir. Makinanın debisi 50 lt/saat olup bu değer havuzun genişliğine, üzerinde biriken atık yağ miktarına, havuzun eğimine, yüzey alanına ve yağın homojenliğine (yağ ile karışan partiküller, cüruflar) göre değişebilir. Makinanın yağ sıyırma parçasının yerden yüksekliği yağı standart 20 lt'lik tenekelere boşaltabilecek şekilde ayarlanmıştır. İstenirse bu yükseklik müşterinin isteğine göre değiştirilebilir. Ayrıca sıyırma parçasının ucuna, yağı başka bir bölgeye aktarmak için hortum takılabilir.  

Tezgahınızın soğutma sıvısının bulunduğu tanka basit bir şekilde monte edebileceğiniz bu alet, yağları küçük bir depo içerisinde biriktirecektir. Bu yağlar sanayinin çeşitli birimlerinde atık yağ olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca bu yağlar belli bir ücret karşılığında satılmaktadır. ADLER yağ sıyırıcı kullanarak döviz cinsinden ödemeyle alınan soğutma sıvıları, uzun süre kullanılarak maliyetleri düşürüp, ülke ekonomisine katkı sağlar. Yağ sıyırıcı, talaşlı imalat sanayisinin genelinde CNC soğutma sıvısı ile çalışan (bor yağ) bütün tezgahlarda kullanılır.